Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Mag- och tarmförbundet arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom.

Diagnoser och tillstånd

Oavsett vilken diagnos du har, eller om du ännu inte fått en diagnos men har "problem med magen", så är du välkommen som medlem.

Skänk en gåva - SMS:a MAGE Hitta din förening

Kontakt med andra?

På Mag-TarmForum kan du få del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna upplevelser av hur det är att leva med mag-tarmsjukdomar.

Till Mag-TarmForum

Beställ material

Du som arbetar inom vården kan kostnadsfritt beställa vårt informationsmaterial.

Här beställer du det material som du vill ha till din avdelning/mottagning.

Valen 2014

Här försöker vi lägga upp information som kan vara till nytta för dig inför kommande val
Klicka här för mer information.

Besök Ungdomssidan Facebook Hitta toalett

Medlemstidningen Kanalen

Kanalen nummer 1 - 2014

Nu har första numret av Kanalen kommit ut. Som vanligt ett fullspäckat nummer med tema: Du är inte ensam.

Läs mer om innehållet i nummer 2 av Kanalen.

Ny barnbok- Krokig tarm

Krokig tarm handlar om Anna och Elias - två barn med inflammatorisk tarmsjukdom. Syftet med boken är att ge barn med inflammatorisk tarmsjukdom och personer i deras närhet en inblick i hur livet kan se ut.

Aktuellt

  • Oenighet om hur fattigdomen ska förhindras

    25 augusti Handikappförbundens valenkät: Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning.

  • Amy och Sofie på Irland

    8 augusti Varje år EYG har ett europeiskt ungdomsmöte (EYM) med medlemsländer turas att vara värd för mötet. För 2014 var det Irlands tur!

  • En väl fungerande primärvård

    24 juni En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar: ett projekt som drivs av Handikappförbunden!

  • Fler nyheter
Tarmalarm